İnönü Müzesi(SİVAS)

İsmet İnönü’nün 1891-1897 yılları arasında çocukluğunun geçtiği, ilk öğrenimini tamamladığı bu konak; şimdi İnönü Konağı namıyla anılmaktadır. Sivas’ın merkezi bir semti olan Bahtiyar Bostan Mahallesinde bulunan konak, 1830’lu yıllarda Göğdünlüoğulları tarafından yaptırılmıştır. Göğdünlüoğullarının ikinci konağında (Bahtiyar Bostan Mahallesinde bugün yerinde düğün salonu vardır.) Şıpka Müdafii Hulusi Paşa (halk arasında Ferik Paşa) oturmaktadır. Bir akşam evine dönmekte olan Ferik Paşa’yı Mustafa İsmet, yolun ortasında durarak askerce selamlar. Parıldayan iri simsiyah gözlerden ve selamdan etkilenen Ferik Paşa akşam oturmasına Reşit Beylere gider. Mustafa İsmet’i de yanlarına çağırarak “Bunu askeri okula yazdırın, bu çocuktan çok iyi asker olur” der. Zaman çabuk geçer ve ilköğrenimini babasının atanması nedeniyle Sivas Mahalle Mektebi’nde yapan Mustafa İsmet 1892 yılında Sivas Askeri Rüştiyesine kaydolur. 1895’de bitirerek Sivas Mülkiye İdadisi’ne devam eder.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Bahtiyar Bostan Mh. Alibaba Cd.No:18 SİVAS


Her Gün 8.30-16.00

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz