Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi

Kurtuluş savaşıyla kazanılan ulusal bağımsızlığın ardından Türkiye Cumhuriyeti bilimin ve aklın üstünlüğü temelinde kuruldu. Genç Cumhuriyet daha ilk kuruluş yıllarında eğitim alanında önemli atılımlar yaptı, yasalar çıkardı ve kurumlar oluşturuldu. Cumhuriyetin bu öncü kurumlarından birisi de Yüksek Ziraat Enstitüsüdür (YZE). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Cumhuriyetimizin 10. Yılı Töreni kapsamında 30 Ekim 1933 tarihinde açılan YZE bünyesinde doğmuştur. YZE, açılış davetiyesinde, “Cumhuriyetin büyük eserlerinden biri ve yalnız memlekette değil ilim alemine de bir hediyesi” olarak tanımlanmaktadır. Açılış konuşmasını yapan Başvekil İsmet İnönü, 4 fakülte ve 33 enstitüden oluşan bu kurumu bir Üniversite olarak tanıdıklarını belirtmektedir. İnönü, YZE açılış töreninin Büyük Bayramda (Cumhuriyetin 10. Yıldönümü) yapılmasını manasındaki yüksekliği ve genişliği anlatabilmenin vesilesi olarak kabul etmeektedir. Döemin erken modern mimarisinin ilk örneklerinden olan Yüksek Ziraat Enstitüsü binalarının mimarı Arnold Ernst Egli’dir. Ülkemizin araştırma ağırlıklı ilk yüseköğreti kurumu olan YZE; tarım, çevre ve yaşam bilimleri alanında öncülük yapmış, akademik özerkliğin ilk özgün örneklerini de bu kurumda yaşamıştır. YZE, 1946 yılında üniversite yasasının kabulü ve Ankara Üniversitesinin kuruluşundan iki yıl sonra kapanmış ve fakültemiz bu tarihten itibaren görevlerini Anara Üniversitesinin çatısı altında sürdürmeye başlamıştır. Uzun yıllar ülkenin tek tarımsal yüseöğretim kuruu olarak hizmet vermiş ve 1955 yılından başlayarak kendi alanındaki yükseköğretim kurumlarının kuruluşunu gerçekleştirerek ya da destekleyerek ülkemizde yükseköğretim sisteminin genişlemesie ve zegnleşmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Bugün; geniş, deneyimli ve yetkin akademik kadrosu ve gelişmiş bilimsel alt yapısıyla evrensel standartları gözeten bir eğitim ve araştırma hizmeti sunmaya çalışan fakültemiz geleceğe güvenle bakmaktadır. Fakültemiz, gemişinde yaşadığı öcü ve örnek bir yükseköğretim kurumu olma özelliğini geleceğe taşımya ve kalıcı kılmaya kararlıdır. Bunu başarabilmeninkoşullarından birisinin, geçmişini tanımak ve geçmiş değerlere sahip çıkmak olduğunun bilincindedir. Bu anlamda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ailesi içinde bir fakülte müzesine sahip olma özlemi oldukça eskilere dayanır. Müze kurulması konusu çeşitli dönemlerede dile getirilmiş ve çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak 2005 yılında Prof.Dr. İ. Akif Kansu başkanlığında kurulan komisyonda müze düşüncesi olgunlaştırılmış ve daha sonra Prof.Dr. Yüksel Öztan, Prof.Dr. Mustafa Arlı ve Servet Sarıaslan kuruluş hazırlıkları için görevledirilmiştir. Kuruluş hazırlıklarının son aşamasında Fakülte Yönetim Kurlunun 03.10.2007 tarih ve 40/05 sayılı kararı ile ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Müzemiz, T.C. Kültür ve Tuizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 19.11.2007 Tarih ve 192809 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uzun yıllardır süregelen bir fakülte müzesi kurma düşüncesinin hayata geçirilmesi konusunda 21 Kasım 2007 tarihinde alçakgönüllü bir adım atılmış ve müze açılışı yapılmıştır. Müzenin yapılacak gönüllü katkılar, destekler, öneriler ve eleştirilerle hızla zenginleşeceğine inanıyor ve bu sürecin hiç bir zaman tamamlanmayacağını biliyoruz. Müzede fakültenin 75 yıla dayanan yaşamından ve toplumayaptığı katkılardan kesitler sunulmaktadır. Sergilenen ateryal içinde fotoğraflar ve belgeler özel bir yer almaktadır. Fakültenin 30 Ekim 1933 günü yapılan görkemli açılış törenine ilişkin fotoğraf ve belgeler yanında açılışa gide yolu açan kurumlar, mevduat ve olgulara ilişkin görsel bilgiler de izlenebilecektir. İlk yılların fotoğraflarına, öğrenci işleri arşividen ve diğer kaynaklardan derlenen ilginç yazışmalar ve belgeler eşlik etmektedir. Müzede bulunan eski öğretim araçları ve laboratuar aygıtları ve malzemelerinin başta bilim ve eğitim tarihçilri olmak üzere herkesin ilgisini çekeceğie inanıyoruz. Eski mikroskoplardan fotoğraf makinelerine, öğretici levhalardan ölçme ve ölçü aletlerine, bitki ve hayvan maketlerinden cam malzemelere, tarım aletlerinden daktilo makinelerine kadar bir çok obje müzede sizleri beklemektedir. Bunların önemli bir kısmı YZE işlerinde dönemin en yetkin ustaları tarafından imal edildiği için özgün bir değere sahiptir. Müzede fakültenin bugün aramızda bulunmayan kimi hocalarına ait objeler de sergilnmektedir. Aslında müzemiz bir anlamda önceki hocalarımıza şükranlarımızı sunmanın ve onları genç nesillere tanıtmanın bir aracıdır. YZE kuruluşunda Alman Hükümeti tarafından armağan edilen 18.000 cilt kitap ile dönemin en büyük üniversite kitaplığına sahipti. Müzede bunların örnekleri yanında, fakültemizin çeşitli dönemlerde basılan ders teksirlerinden bilimsel araştırma raporlarına, çiftçi el kitaplarından uygulama klavuzlarına değin çeşitli eserler yer almaktadır. YZE öncesi döneme ait kimi değerli kitaplar da sergilenmektedir. Ayrıca fakülte dergilerine ve talebe cemiyeti yayınlarına da yer verilmiştir. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bugüne değin yaklaşık 2.000 mezun vermiştir. Müzede; Bakanlık, Milletvekili, Rektörlük yapan mezunlarımız tanıtılmaktadır. Yine önemli kamu görevlerinde bulunan mezunlarımız tanıtılmaktadır. Medya dünyası ve otomativ sektörü gibi bazı özel alanlarda başarı kazanmış mezunlarımıza da yer verilmektedir. Tüm mezunlarımıza ait bilgilerin müzede elektronik ortam aracılığıyla yer alması için yapılan çalışmalarımız henüz tamamlanamadığından bu hedefe bir süre sonra erişilebilecektir. Müzemiz bir YZE müzesi değildir. YZE sonrasında gerçekleştirilen önemli kurumsal hizmetlerimizden bazıları panolar halinde verilmektedir. Bunlar arasında, Osman Tosun Gen Bankası, Diploma Sonrası Yüksek okulu vb. vardır. Yine bilimsel araştırmalarımızdan ve toplum hizmetlerimizden bazılarına ilişkin görsel bilgiler verilmektedir. Müzenin bilimsel araştırmalarının sergilenmesi alanındaki eksiklikerinin hızla giderilmesine çalışılacaktır. Uluslararası ilişkilerimizle ilgili materyal toplama ve sergilemeye hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde; öğrenci hareketleri, talebe cemiyeti, öğrenci temsilciliği ve öğrenci topluluklarına ilişkin bilgi, belge ve objelerin bulunduğu bir odanın hazırlık çalışmaları sürmektedir. Müzenin bir parçası olarak yerleşkemizin açık alanların “Botanik Bahçesi” olarak geliştirilmesi planlanmıştır. Yine tarihi binalar müze kapsamında değerlendirilecektir. Müze kurmanın belli bir noktada başlanılan ancak tamamlama olanağı olmayan bir sürece dayalı olduğunu biliyor, bu nedenle, müzemizin mevcut durumuyla açılmasını, başlıca eksiklik ve yetersizliklerin görünür kılınarak hızla giderilmesi açısından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesinin düzenleyeceği dönemsel sergilerle, gerçekleştireceği konferanslarla ve yapacağı yayınlarla; yaşayan, dinamik, özgün ve örnek bir kurum müzesi haline kısa sürede geleceğine inanıyoruz. Fakültemizin tarihini yaratanlara şükran borcumuzu ödeme çabamızın bir ürünü olan müzemiz, aynı zamanda, fakültemizi geleceğe bağlayan bir bilim köprüsü olan Müzemizi ülkemizin kültür yaşamına armağan ediyoruz.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 06110, Dışkapı – Ankara
3125961000

Pazartesi Çarşamba Cuma 10.00 16.00
Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz