Adana Etnografya Müzesi

İl merkezinde, Kuruköprü mevkiindeki 1845 yılında yapılmış ve terkedilmiş kilise binası 1924 yılından sonra müze olarak düzenlenmiştir. 1972 yılında eserlerin yeni müze binasına taşınmasının ardından kilise restore edilmiş, 1983 yılında ise Etnografya Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Taş Eserler Bahçede kûfi, sülüs ve nesih hatla yazılmış kitabe ve mezar taşları teşhir edilmektedir. Güney ve kuzey kısımda sade, sikke başlıklı, mecidiye tipi, kavuklu, fes ve barok başlıklı, 17. yy.dan kalma Osmanlı kadın ve erkek mezar taşları yer almaktadır. Bunlar arasında yörenin ileri gelenlerinden Adana Valisi Süleyman Paşazade Ahmet Paşa, Karaisalı Kaymakamı Hasan Fevzi Bey, Adana Askerî Alaybeyi Miratizade İbrahim Bey, Adana Defterdarı Sofyalı Mustafa Bey, Orman Başmüfettişi Akif Efendi'ninkiler de vardır. Batı kısmında Türk-İslâm eserlerine ait kitabeler sergilenmektedir. Bunlar arasında Misis Hanı, Adana Vilayet Konağı, Bahripaşa Çeşmesi, Taşköprü ve Misis Köprüsü tamir kitabeleriyle Osmanlı devlet arması da bulunmaktadır. Etnografik Eserler 1 No.lu vitrin: Ham deri çarık, zemzem takımı, bakır kahve ibriği, ahşap kahve değirmenleri, mangal, hedik, ellik, körük, kirkit, keserler, gelin takunyası, güneş ölçme aleti. 2 No.lu vitrin: Ney, kaval, aşiret zurnaları. 3 No.lu vitrin: Altın küpe, kolye ve bilezikler. 4 No.lu vitrin: Gümüş kemerler ve kemer tokaları. 5 No.lu vitrin: Gümüş hamaylı kolyeler ve tespihler. 6 No.lu vitrin: Gümüş halhal, yüzük, tepelik ve bilezik, ağızlık, sürmedan, köstekli saat. 7 No.lu vitrin: Yaylı kabak kemane, yaylı tanbur, kemençe. 8 No.lu duvar vitrini: Kılıç ve kalkan. 9 No.lu vitrin: Cepken, sırma işlemeli kadın giysisi, manken üzerinde simle dokunmuş kadın kıyafeti. 10 No.lu vitrin: Manken üzerinde iki adet bindallı ve cepken. Müzede toplam 2775 adet etnografik eser bulunmaktadır. Istar Bölümü El dokuma tezgâhları, ıstar, mekik, kirkit, yay, ılkıdır, kirmen, çıkrık ve duvarda kilim örnekleri yer almaktadır. Yörük Çadırı Kurulmuş hâlde kara kıl çadır, içinde çeyiz çuvalları, yerde keçeler, kilimler, duvar yastıkları, fener, keklik kafesi, hızman, tüfek ve barutluk. Çadırın önünde deri çarık ayakkabı, ağaç su kabı, dibek, yayık, haviye ve kaşıklık. Çadırın sol tarafında deri yayık başında Türkmen kızı, el değirmeni, duvarda eli belinde koç boynuzu motifli kilim yer almaktadır. Şark Odası Ortada bir mangal ve giyinmiş kuşanmış Türkmen kızı mankeni bulunmaktadır. Duvarda ise geyik derisi ve yazılı bakır tepsi vardır. 1-2-3 No.lu vitrin: Taş baskılı ve tezhipli Kuran-ı Kerimler ve cüzler. 4 No.lu vitrin: Kılıç, kama ve hançer örnekleri. 5 No.lu vitrin: Barutlu dolma tüfekler ve barutluklar. 6 No.lu vitrin: Çakmaklı tabancalar. 7 No.lu duvar vitrini: Kılıç ve kalkan. 8 No.lu vitrin: Sırma ve sim işlemeli peşkir ve para keseleri. 9 No.lu vitrin: Aşiret kadınının genel giysileri. Panolar Toroslar'da yaşayan aşiretlerin el dokuma, cicim, zili, sumak, ilikli, düz dokuma kilim örnekleri, halı, heybe, seccade, yastık örnekleri teşhir edilmektedir. Ayrıca keçe seccade ve çeyiz çuvalı vardır.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Kuruköprü Mh. 01060 Adana Türkiye
903223522417

Pazartesi dışında her gün 08.30-12.30 / 13.00-17.00 saatlerinde ziyarete açıktır.
Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz