Galatasaray Müzesi

Nüvesini 1915 yılında Ali Sami Yen tarafından kurulan Galatasaray Müzesi’nden alan Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi, 6 Aralık 2009 tarihinden bu yana İstiklal Caddesi no: 90 adresindeki Tarihi Beyoğlu Postanesi’nde hizmet vermektedir. Galatasaray Spor Kulübü`nün 50. yılı dolayısıyla 1955 yılında yayımlanan kitabın müze ile ilgili bölümünde müzenin kuruluşu bizzat Ali Sami Yen’in anılarından şu şekilde aktarılır. “Vaktiyle donanma cemiyetinin yaptığı teftişlerde birinciliği kazanmak için bütün kudretimizle çalışır, bütün şahsi vasıtalarımızı da bu uğurda kullanırdık. O sırada kotra eksiklerinin tamamlanması için kalafat yerinde sık sık dolaştığımdan bir gün ihtiyar bir gemicinin sattığı bir derin su iskandilini 15 kuruşa almaya muvaffak olmuştum. Çok eski modası geçmiş bir alet idi. Fakat temizleyip parlattıkça gemicilik odamızın masasının üzerinde kendisini gösterdi. Yanına ikinci bir alet getirme hevesi yavaş yavaş denizcilik müzemizin ortaya çıkmasına yol açtı. Kendi vasıtalarımızla almaya muvaffak olamadığımız aletleri de, bizi teşvik etmek isteyen o zamanki Bahriye Nazırı Cemal Paşa’dan almıştık. O tarihte kulüp merkezini Beyoğlu’ndan Kalamış koyuna taşımıştık. Evde kendim için toplamış olduğum spor resimlerini de kulübe getirdim. Mevcut kupalarımıza üç camekân temin etmiştik. Deniz ve kara sporlarına ait hatıralar bir araya gelince cazibesi büyüdü ve bu suretle yavaş yavaş Galatasaray Müzesi ortaya çıktı.” Ali Sami Yen’in 1915 yılında Kalamış’taki kulüp lokalinde oluşturduğu; Türkiye’nin ilk spor müzesi niteliğini taşıyan müzede o zamana kadar kazanılan kupalar ile denizcilik malzemeleri sergilenmekteydi. Ancak savaş sonrasında bu müze binasına İngilizler tarafından el konulması üzerine Ali Sami Yen, bu ilk müzedeki tüm malzemeyi o zamanki lise müdürü Salih Arif Bey’e teslim eder. Karar 15 Mayıs 1919 tarihli Genel Kurul kararıyla alınır. Böylece Galatasaray Müzesi uzun yıllar içinde yer alacağı lisedeki yerine gelmiş olur. Şimdilerde ise müze, lisenin karşısındaki tarihi Postane Binası`nda Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi adıyla ziyarete açılmıştır. Merkezin birinci katında Galatasaray Lisesi`nin kuruluşundan bugüne öyküsü; öğrencilerin üniformaları, derslerde kullandığı aletler gibi pek çok nesne ve fotoğraf yer almakta; ikinci katında ise Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluşundan bugüne hikâyesi, 1905’den bu yana kazanılan kupalardan bir kısmı, Metin Oktay`ın forması ve birçok fotoğraf ve spor nesnesi bulunmaktadır. Ayrıca Atatürk’ün Galatasaray Lisesi’ni ziyaret ettiğinde kahve içtiği fincandan, imzalı fotoğrafına, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupasından ve Süper Kupaya kadar Galatasaray Lisesi ve Kulüp tarihinde önemli belgeler ve nesneler bulunmaktadır. Bütün Galatasaray camiasına hitap eden bir kültür-sanat merkezi olmayı hedefleyen Galatasaray Merkezi’nde film gösterimleri ve konferansların yanı sıra Galatasaray’a ilişkin her konunun derinlemesine irdeleneceği tematik süreli sergiler de düzenlenecektir. Bu amaçla düzenlenen ilk sergi “Bir Numaralı Galatasaraylı: Ali Sami Yen”, 26 Şubat 2010 tarihinde açıldı. Ali Sami Yen’in albümlerinden ve Galatasaray Müzesi arşivinden yola çıkılarak hazırlanan sergi 15 Mayıs 2010’a kadar devam edecek. “Bir Numaralı Galatasaraylı: Ali Sami Yen” sergisi; Türk spor tarihinin mihenk taşlarından sporun neredeyse her dalıyla uğraşmış, müzikle, resimle ilgilenmiş, renkli ve hareketli bir yaşam sürmüş Ali Sami Yen’in yaşamından bir kesit.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Galatasaray Lisesi İstiklal Caddesi Beyoğlu İstanbul
0212 293 49 86
Ücretsizdir.
Pazartesi günleri haricinde 10:00-18:30 saatleri arasında.
Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz