Çocuk Esirgeme Kurumu Müzesi

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda öksüz ve yetim kalan çocukların korunması, bakımının sağlanması, eğitilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla 30 Haziran 1921 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal Cemiyeti) Cumhuriyet Dönemi'nde çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunan ilk kurumdur. Çocuk Esirgeme Kurumu'na ait tarihsel doküman ve malzemenin sergilenerek yakın tarihimize ışık tutmak, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze kadar süren gelişmeleri ve ileriki yıllarda oluşacak kıymetli eşya ve varlıklarımızı tüm yurttaşlarımızın bilgisine sunmak amacıyla müze açılması planlanmıştır.Müze özellikle çocuklar, gençler ve ilgi duyan herkese açık olacaktır. Müzenin bir bölümü çocuklara yönelik bir kütüphane ve kültür merkezi olarak hizmet verecektir.Söz konusu müze, Cumhuriyet Dönemine ait ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Ankara İli, Altındağ İlçesi (5. Bölge) İstiklâl Mahallesi Çocuk Sarayı Mevkii, 869 Ada, 1 parselde bulunan; Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 4.2.1981 tarih ve 17241 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 12.4.1980 tarih ve A-2167 sayılı kararı uyarınca "korunması gerekli eser" kapsamına alınan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ilk binalarından olan "tarihi yapı"da kurulacaktır.Açılmasına ilişkin çalışmaları hızla devam eden müzenin yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanmıştır. Müzenin faaliyetlerine ait bilgiler açılış sonrası verilebilecektir.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Necatibey Cad. No:11 Kat:7 Sıhhıye/Ankara
312 232 26 05/274


Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz