Bursa-Celal Bayar Vakfı ve Müzesi

Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı Celal Bayar,Umurbey'de kurduğu vakıf ile (1967) ,doğmuş olduğu köye bir kütüphane ve müze inşa etmek, nadide bir koleksiyon olan kitaplarını araştırmacılara ve okuyucuya sunmak;ayrıca kendisine verilen hediyeleri sergilemek istemiştir. Kütüphanede ve müzede kendisinin de katıldığı ve hatta Bursa civarı ve Ege Bölgesi'nde öncülük ettiği Kuvvayı Milliye hareketinin ve Kurtuluş Savaşı döneminin anılmasını; gönülden bağlı olduğu Atatürk'ün aziz hatırasının canlı tutulmasını arzu etmiştir. Kütüphane: 20.000'nin üzerinde kitabın yanısıra, yazma eser, gazete, süreli yayın ve çok zengin fotoğraf koleksiyonundan oluşan kütüphane; 20. yy. Türk tarihini ve siyasi yaşamını içine alan, Türkiye'deki en zengin vakıf kütüphanelerinden birisidir. Müze: Burada Celal Bayar'a siyasi yasamı boyunca sunulan hediyeler, aile yadigarları, madalyalar, resimler, Kurtuluş Savaşı hatıraları, silahlar ve mobilyalar sergilenmektedir. Sinema Binası ve Sergi Salonu:Vakfın kurulduğu yıllarda bu binada filmler ve dokümanterler gösterilmiştir. Salon,tiyatro gösterileri için hâlâ kullanılmaktadır.Kütüphane son yıllarda bu binaya taşınmıştır. Celâl Bayar'ın Doğduğu Ev:Bayar'ın 1883 yılında doğduğu bu ahşap ev,zaman içinde bazı orijinal parçaları muhafaza edilmek suretiyle restore edilmiştir.Tipik bir 19.yy. Osmanlı evidir. Anıt Mezar: Devlet tarafından yaptırılan Anıt Mezar Umurbey'in ön cephesinden Gemlik Körfezi'ni kucaklamaktadır. Vakıfnâme'ye göre bu tesisin kuruluşunun maksadı şöyle açıklanmıştır: a)Kitaplıkta mevcut bütün kitaplar,kitaplığın salonlarında arzu eden şahısların okuma ve incelemesine açık bulundurulacaktır. b)Kitaplıkta,ilmi araştırma,doktora terzi,edebi ve sanat eseri hazırlama çalışmalarında bulunacaklara her türlü kolaylıklar gösterilecektir.Mevcut eser ve belgeden fotokopi ve hediye eşyadan fotoğraf alma ve bunları yayınlama isteğine müsaade olunacaktır. c)Kitaplığın müze ve sergi salonu bölümlerinde,Türk milletine büyük hizmet etmiş,dava ve mesai arkadaşlarımdan terki hayat eylemiş olanların aziz hatıralarının anılması için özel köşeler ayrılacaktır. d)Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu,eşsiz kumandan,büyük devlet adamı aziz Atatürk'ün unutulmaz hatırasını taziz için müze bölümünde müstesna bi yer ayrılmış olacaktır.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Çarşı Meydanı Umurbey/Bursa Türkiye
902245250098


Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz